Số phẫn chiếc chìa khóa trong bụng nữ nghi phạm

x-quang bụng

x-quang bụng

SỐ PHẬN CHIẾC CHÌA KHOÁ - trong bụng nữ nghi phạm! Vừa nhận trực buổi đầu tiên thì thấy cậu bác sĩ trực cọc 3 gọi điện “thầy ơi có bệnh nhân nữ 28 tuổi, là nghi phạm trong một vụ đánh cắp tài sản, vào viện hôm qua và khai dối là mới từ Tp HCM ra nên được hướng dẫn đưa qua khu khám sàng lọc, tại đây bệnh nhân đã nuốt mất cái chìa khoá cửa của khu sàng lọc và còn khai là nuốt dây chuyền và nhiều thứ khác nữa, bây giờ xử lý thế nào và có cần mời tâm thần hội chẩn không thầy?”
SỐ PHẬN CHIẾC CHÌA KHOÁ - trong bụng nữ nghi phạm!
Vừa nhận trực buổi đầu tiên thì thấy cậu bác sĩ trực cọc 3 gọi điện “thầy ơi có bệnh nhân nữ 28 tuổi, là nghi phạm trong một vụ đánh cắp tài sản, vào viện hôm qua và khai dối là mới từ Tp HCM ra nên được hướng dẫn đưa qua khu khám sàng lọc, tại đây bệnh nhân đã nuốt mất cái chìa khoá cửa của khu sàng lọc và còn khai là nuốt dây chuyền và nhiều thứ khác nữa, bây giờ xử lý thế nào và có cần mời tâm thần hội chẩn không thầy?”
Tôi tiếp tục hỏi: hiện tại có tắc ruột hay viêm phúc mạc không?
Cậu bác sĩ trẻ trả lời: không thầy ạ!
Tôi hỏi tiếp: vậy chụp phim bụng thấy chiếc chìa khoá nằm ở đâu rồi?
Cậu bác sĩ trẻ trả lời: nằm trong ruột non rồi ạ!
Tôi đưa ra cách xử trí: hiện tại chưa cần can thiệp gì, chỉ cần theo dõi sát tình trạng bụng bệnh nhân là được (chỉ theo dõi bụng còn người thì có 2 chú công an đang theo dõi ngay tại giường rồi), không cần hội chẩn tâm thần mà cậu cần đọc thêm sách Trinh Thám và xem thêm phim Hành Động nhiều hơn.
Quả nhiên đến tối chụp phim thì chìa khoá đã chu du đến đại tràng trái và băng băng tiến về hậu m.ôn!
P/S: Những điều này tôi hoc được từ quyển truyện " Bảy Viễn Thủ Lĩnh Bình Xuyên"

Tác giả bài viết: TS.BS. Đặng Quốc Ái