Phẫu Thuật Nội Soi Cắt U tuyến Thượng Thận Phải (laparoscopic right adrenalectomy)

laparoscopic right adrenalectomy

laparoscopic right adrenalectomy

laparoscopic right adrenalectomy

Tác giả bài viết: Dr. Ai