Kỹ thuật mổ nội soi đặt tấm lưới tự dính điều trị thoát vị bẹn hai bên

PTV

PTV

Phẫu thuật nội soi điều trị thoát vị bẹn hai bên bằng tấm lưới tự dính.
Xem Clip tại đây: https://youtu.be/62pOSBkrJy8

Tác giả bài viết: TS.BS. Đặng Quốc Ái