Phẫu Thuật Nội Soi Một Lỗ Cắt Đại Tràng Phải (2) (Single Port Right Hemicolectomy)

Single Port Right Hemicolectomy

Single Port Right Hemicolectomy

Single Port Right Hemicolectomy

Tác giả bài viết: Dr. Ai